logo

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


Областна дирекция "Земеделие" - гр. Разград

7200, гр. Разград, ул. "Н. Й. Вапцаров " №10, тел/факс 084/616011, e-mail: odz_razgrad@mail.bg
Начало
Новини
Структура
Административно
обслужване
Нормативни
документи
Обяви
Информационен бюлетин
Регистрация
на ЗП
Процедури
Достъп до информация
Контакти
     

    В момента сайта се обновява.  

Посетете страницата на Областна диреция Земеделие Разград на следния адрес:
 http://www.mzh.government.bg/ODZ-Razgrad/bg/Home.aspx

 

 

Регистрация на земеделски производители

Заверка на регистрационните карти за 2012г. ще се извършва до 26.03.2012г., след представяне на изготвените и заверени документи.
Кампанията по регистрация на нови земеделски производители е целогодишна.

Програма за регистрация на земеделски производители 2012г. - изтегли от тук